EDUSKUNNAN VASTAUS 116/2008 vp

EV 116/2008 vp - HE 91/2008 vp

Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta (HE 91/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 9/2008 vp).

Päätös

Eduskunta

ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä merityökonferenssissa 23 päivänä helmikuuta 2006 hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaa yleissopimusta, 2006.

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2008