EDUSKUNNAN VASTAUS 166/2006 vp

EV 166/2006 vp - HE 51/2006 vp

Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 51/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 12/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2005 tehdyn Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2005 Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

_______________

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2006

​​​​