EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2008 vp

EV 169/2008 vp - HE 187/2008 vp

Hallituksen esitys 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta (HE 187/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 12/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on päättänyt, että

se ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 188, joka koskee kalastusalan työtä ja

että Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 199, joka koskee kalastusalan työtä, otetaan huomioon tarpeellisin osin tulevassa lainsäädäntötyössä.

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2008

​​​​