EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2006 vp

EV 192/2006 vp - HE 229/2006 vp

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 19/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt Tallinnassa 4 päivänä syyskuuta 2006 Suomen Tasavallan hallituksen ja Viron Tasavallan hallituksen välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varastoinnista tehdyn sopimuksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tallinnassa 4 päivänä syyskuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006