EDUSKUNNAN VASTAUS 2/2001 vp

EV 2/2001 vp - HE 190/2000 vp

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Asia

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 190/2000 vp).

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 1/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt Tukholmassa 24 päivänä lokakuuta 2000 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen.

_______________

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2001

Eduskunnan puolesta

​​​​