EDUSKUNNAN VASTAUS 21/2001 vp

EV 21/2001 vp - HE 208/2000 vp

Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Asia

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä (HE 208/2000 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 1/2001 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt 23 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32—33/1980) 7 artiklan 2 kappaleeseen tehdyn selityksen peruuttamisen.

_______________

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2001

​​​​