EDUSKUNNAN VASTAUS 25/2001 vp

EV 25/2001 vp - HE 203/2000 vp

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

Asia

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä (HE 203/2000 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 2/2001 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY).

_______________

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001

​​​​