EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2006 vp

EV 26/2006 vp - HE 220/2005 vp

Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Asia

Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä (HE 220/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 4/2006 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt Suomen pitävän Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 12 artiklaan ja 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tekemänsä varaumat voimassa toistaiseksi.

_______________

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2006

​​​​