Hallintovaliokunta

PÖYTÄKIRJA 41/2012 vp

Tarkistettu

Torstai 7.6.2012 kello 12.15 - 13.55

Läsnä

 • vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • jäs. Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas (1—5 §, 6 § ja 9 § osittain, 10—12 §)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok (1—8 §, 9 § osittain, 10—12 §)
 • Markku Mäntymaa /kok (1—8 §, 9 § osittain)
 • Osmo Soininvaara /vihr (1—8 §, 9 § osittain)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (1—9 §, 10 § osittain)
 • vjäs. Martti Mölsä /ps (1—8 §, 9 § osittain)
 • Antti Rantakangas /kesk (9 § osittain)

sihteerit

Ossi Lantto, valiokuntaneuvos

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos, joka laati pöytäkirjan

1 §

 

Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

2 §

 

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 §

  U 32/2012 vp

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta

Käsittely

Valiokunnassa olivat kuultavina:

 • kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen , opetus- ja kulttuuriministeriö , asiakirja A 3 §
 • maankäyttöinsinööri Matti Holopainen , Suomen Kuntaliitto , asiakirja B 3 §

Merkittiin saapuneeksi kirjallinen lausunto:

 • , valtiovarainministeriö , asiakirja C 3 §
 • , liikenne- ja viestintäministeriö , asiakirja D 3 §
 • , työ- ja elinkeinoministeriö , asiakirja E 3 §
 • , Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry , asiakirja F 3 §
 • , Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering , asiakirja G 3 §

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käytiin valmistava keskustelu.

Asian käsittely keskeytettiin.

4 §

  HE 31/2012 vp

eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Käsittely

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käytiin valmistava keskustelu.

Asian käsittely keskeytettiin.

5 §

  U 50/2010 vp

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta

Käsittely

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

6 §

  E 55/2012 vp

komission tiedonannosta koskien Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen perustamista

Käsittely

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

7 §

  U 21/2012 vp

ehdotuksesta asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuojadirektiivi)

Käsittely

Merkittiin saapuneeksi kirjallinen lausunto:

 • , liikenne- ja viestintäministeriö , asiakirja A 7 §
 • Asian käsittely keskeytettiin.

8 §

  HAO 3/2012 vp

sisäasiainministeriön selvitys poliisin edellytyksistä selviytyä asianmukaisesti tehtävistään sekä poliisin tehtävistä, resursseista, palveluista ja rahoituksesta pidemmällä aikavälillä

Käsittely

Merkittiin saapuneeksi Moottoriliikenteen keskusjärjestön kannanotto, asiakirja A 8 §

Asian käsittely keskeytettiin.

9 §

  VNT 2/2012 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

Ennakkokäsittely

Valiokunnassa olivat kuultavina:

 • hallitusneuvos Päivi Salo , sosiaali- ja terveysministeriö , asiakirja A 9 §
 • johtaja Kirsi Kangaspunta , opetus- ja kulttuuriministeriö , asiakirja B 9 §
 • johtava lakimies Kari Prättälä , Suomen Kuntaliitto , asiakirja C 9 §
 • pääsihteeri Markus Österlund , Svenska Finlands folkting , asiakirja D 9 §
 • hallintoasiain asiantuntija/sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar , Svenska Finlands folkting , asiakirja D 9 §
 • professori Kaarlo Tuori , asiakirja E 9 §
 • professori Aimo Ryynänen , asiakirja F 9 §

Merkittiin, ettei kokous ollut enää päätösvaltainen.

10 §

  HE 3/2012 vp

eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Käsittely

Valiokunnassa oli kuultavana:

 • ylitarkastaja Tero Mikkola , sisäasiainministeriö , asiakirja A 10 §
 • Asian käsittely keskeytettiin.

11 §

 

Muut asiat

Merkittiin jaetuksi viikkosuunnitelma.

12 §

 

Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.6.2012 kello 12.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna-Liisa Rinne
valiokuntaneuvos

​​​​