KESKUSTELUALOITE 1/2001 vp

KA 1/2001 vp -  Puhemiesneuvosto /* 

Tarkistettu versio 2.0

Parlamentarismi ja uusi valtiosääntö

Eduskunnalle

Puhemiesneuvosto on päättänyt valtiopäivien avauskeskustelun järjestämisestä ajankohtaiskeskustelun menettelytapoja noudattaen aiheesta Parlamentarismi ja uusi valtiosääntö. Keskustelu on käyty täysistunnossa 06.02.2001, ks. (PTK 3/2001 vp).

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2001

  • Puhemiesneuvosto /*