KESKUSTELUALOITE 13/2002 vp

KA 13/2002 vp - Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätökset ja Suomi

Eduskunnan puhemiehelle

Kestävän kehityksen huippukokouksessa Johannesburgissa hyväksyttiin köyhyyden poistamiseen tähtäävä toimeenpanosuunnitelma. Osanottajamaat sitoutuivat luonnonvarojen nykyistä kestävämpään käyttöön, tuotanto- ja kulutustapojen muutoksiin ja globalisaation oikeudenmukaiseen hallintaan. Kokous antoi poliittisen julistuksen, jossa kansat ja eri toimijaryhmät haastetaan yhteisvastuuseen, kumppanuuteen ja toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen.

Toimintaohjelman kohdat, kuten köyhyyden vähentäminen, luonnonvarojen kestävän käytön lisääminen, tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen nykyistä kestävämpään suuntaan ja terveyden ja kestävän kulutuksen edistäminen, ovat laajoja. Kokousta onkin syytetty suurellisista ja epämääräisistä tavoitteista. Keskustelu kokouksen tuloksista on meillä ollut vähäistä ja keskittynyt valitettavan paljon valtuuskuntamme kokoonpanoon.

Johannesburgissa tehdyistä päätöksistä, niiden sisällöistä ja seurauksista tulee käydä nykyistä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. On pohdittava, mitä toimintaohjelma ja poliittinen julistus merkitsevät Suomen kannalta. Myös veronmaksajilla on oikeus tietää, mitä Johannesburgissa päätettiin, mihin maamme sitoutui ja mitä päätökset käytännössä tarkoittavat. Eduskunnan tulee mitä pikimmiten määrittää, millaisiin toimenpiteisiin päätökset johtavat, millä aikataululla niitä toteutetaan ja mitä erityisesti priorisoidaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittavasti,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa tehtyjen päätösten käytännön merkityksestä Suomelle sekä siitä, millaisella aikataululla ja missä järjestyksessä hallituksen tulee ryhtyä päätösten edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2002

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Matti Väistö /kesk

_________

Ajankohtaiskeskustelu 24.10.2002

​​​​