KESKUSTELUALOITE 14/2002 vp

KA 14/2002 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätökset ja Suomi

Eduskunnan puhemiehelle

Johannesburgin huippukokouksessa hyväksyttiin kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttamiseen sitouttava poliittinen julistus. Toimintasuunnitelma täsmentää Riossa 10 vuotta sitten päätettyjä kestävän kehityksen tavoitteita. Johannesburgin toimintasuunnitelmassa painottuvat köyhyyden poistaminen, luonnonvarojen nykyistä tasapainoisempi käyttäminen, tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen ja globalisaation nykyistä oikeudenmukaisempi hallinta.

Rion kehitys- ja ympäristökokous antoi uutta suuntaa maailman kehitykselle. Muutos on kuitenkin ollut liian hidasta. YK:n taustaraportissa Johannesburgin kokousta varten todetaan mm., että nykyisen kehityssuuntauksen jatkuessa melkein puolet maapallon väestöstä kärsii 25 vuoden kuluessa vesipulasta, kasvihuonepäästöt kasvavat ja metsät jatkavat tuhoutumistaan. Koko planeetan hyvinvointi kääntyy tuolloin laskuun ympäristön heikkenemisen ja luonnonvarojen hupenemisen vuoksi.

Johannesburgin sitoumusten ja tavoitteiden täytäntöönpano on siten ihmiskunnalle elintärkeää. Täytäntöönpanossa kansallinen toiminta on keskeisessä asemassa. Johannesburgin kokouksen jälkeen myös Suomessa on tärkeää keskustella monipuolisesti hyväksyttyjen tavoitteiden ja sitoumusten sisällöstä ja toteuttamisesta. Eduskunta ei voi jäädä keskustelun ulkopuolelle. Juuri eduskunnan tulee voida pohtia asetettujen tavoitteiden merkitystä ja toteuttamisen painopisteitä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittavasti,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen merkityksestä ja täytäntöönpanosta Suomessa.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Pia Viitanen /sd
 • Juha Rehula /kesk

_________

Ajankohtaiskeskustelu 24.10.2002

​​​​