KESKUSTELUALOITE 16/2002 vp

KA 16/2002 vp - Esko Aho /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Euroopan unionin laajentuminen ja tulevaisuus

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan unionin ratkaistavana on lähiaikoina kaksi suurta kysymystä. Euroopan komission 9.10.2002 julistaman raportin mukaan kymmenen valtiota voi liittyä Euroopan unioniin vuonna 2004. Unionin odotetaan tekevän lopulliset päätökset laajentumisesta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa 12.—13.12.2002.

Euroopan unionin laajentuminen tulee muuttamaan Suomen ulkopolitiikan ja kansantalouden toimintakentän sekä maamme asemaa Euroopan unionin päätöksenteossa. Samalla laajentumiseen liittyvä ulkorajojen asteittainen avautuminen henkiöiden ja tavaroiden esteettömälle liikkumiselle herättää kansalaisissa kysymyksiä, joista on syytä keskustella eduskunnan täysistunnossa.

Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelemään perustettu valmistelukunta eli konventti on kokoontunut aktiivisesti helmikuusta 2002 alkaen. Konventin tähän mennessä perustamien 10 työryhmän on määrä joulukuuhun 2002 mennessä tehdä ehdotuksia muun muassa sellaisten kysymysten ratkaisemiseksi kuin unionin oikeushenkilöys, toimivallan jako unionin ja jäsenvaltioden välillä, unionin perusoikeuskirjan sisällyttäminen perussopimuksiin, kansallisten parlamenttien asema, yhteinen ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspolitiikka ja lainsäädäntömenettelyjen yksinkertaistaminen. Konventin odotetaan esittävän ehdotuksensa unionin uudeksi perussopimukseksi kesäkuussa 2003.

Euroopan tulevaisuusvalmistelukunnan työ todennäköisesti ennakoi unionin tulevaa päätöksentekojärjestelmää ja siten Suomen asemaa unionissa. Mielestämme on tarpeen, että konventin työstä käydään välitarkastelun luontoinen keskustelu eduskunnan täysistunnossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittavasti,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Euroopan unionin laajentumisesta ja sen tulevaisuudesta.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2002

  • Esko Aho /kesk
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Kirsi Piha /kok
  • Katja Syvärinen /vas
  • Håkan Nordman /r
  • Tuija Brax /vihr
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Raimo Vistbacka /ps

_________

Ajankohtaiskeskustelu 13.11.2002