KESKUSTELUALOITE 17/2013 vp

KA 17/2013 vp - Jari Myllykoski /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelu

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan eri puolueiden puheenjohtajat ovat olleet huolissaan suomalaisen teollisuuden rajusta rakennemuutoksesta. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on tuonut useasti huolensa esille suomalaisen teollisuuden tilasta, ja viimeksi valtiovarainministeri Jutta Urpilainen esitti torstaina 5.12.2013 valtakunnallisen teollisuuspoliittisen ohjelman laatimista. Tähän ohjelmaan kuuluisi teollisuuden kehittäminen ja uuden teollisen pohjan löytäminen kasvavilta markkinoilta.

Eduskunnalla tulisi olla keskeinen rooli teollisuuspoliittisen ohjelman laatimisessa. Teollisuusohjelmalle on olemassa vahva tarve, sillä viimeisten kymmenen vuoden aikana teollisuudesta on hävinnyt yli 100 000 työpaikkaa. Suomen talouden tukijaloista varsinkin metsä- ja elektroniikkateollisuus ovat siirtäneet tuotantoaan muualle, mikä luo tarpeen uuden teollisuustuotannon luomiseksi.

Yhteiskunta kehittyy, ja sen elinkeinorakenne elää muutoksen mukana. Rakennemuutoksesta huolimatta emme voi laiminlyödä yhteiskuntamme teollista perustaa. Kehityksen suuri linja on palvelualojen painoarvon kasvaminen, mutta ilman teollista perustaa ja vahvaa vientiteollisuutta kansantaloudella ei ole moottoria. Vahvan ja työllistävän vientiteollisuuden maat pärjäävät maailmantalouden nykytilanteessa muita paremmin, ja perinteisesti viennistä elävänä maana Suomi tarvitsee vahvaa teollisuutta.

Teknologia kehittyy, ja meidän tulisi olla sen eturintamassa ja hyödyntää cleantechin mahdollisuudet, mutta luoda myös toimintastrategia jo olemassa olevan teollisuuden turvaamiseksi. Uusien innovaatioiden kehittäminen kaikilla teollisuuden aloilla on keskeistä — myös perusteollisuudessa. Suomen tulisi pyrkiä olemaan korkean teknologian ja korkean jalostusarvon tuotteiden valmistusmaa. Teollisuuden tarpeet tulee huomioida koko arvoketjun alalta raaka-ainetuotannosta kuluttajien lopputuotteisiin asti — näin koko ketju tuo maahamme työtä ja hyvinvointia.

Suomalaisen teollisuuden ympäristösääntely on kansainvälisesti vertaillen edistyksellistä. Ympäristönäkökulman yhdistäminen globaalisti kilpailukykyiseen teollisuuteen on haaste, jota olisi syytä pohtia teollisuusohjelmaa laadittaessa. Suomalainen osaaminen ympäristöystävällisen teknologian saralla on maailman huippua. Teollisuuspoliittisessa ohjelmassa täytyy luoda konkreettinen strategia, miten tämä osaaminen saadaan toden teolla nousuun ja uutta teknologiaa otettua käyttöön.

Edellä olevan perusteella eduskunnan teollisuusryhmä ehdottaa,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelusta.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013

 • Jari Myllykoski /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Anna Kontula /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Eestilä /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Jouko Skinnari /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mika Kari /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Satu Haapanen /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Timo Soini /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ismo Soukola /ps