KESKUSTELUALOITE  4/2001 vp

KA 4/2001 vp - Jukka Vihriälä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Elintarvikkeiden turvallisuus

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopassa raivoavat elintarvikkeiden turvallisuuteen kohdistuvat ongelmat ovat kärjistyneet entisestään useassa maassa. Kuluttajien luottamus suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen on pyrittävä takaamaan kaikin mahdollisin keinoin. Siksi eduskunnan olisi syytä mitä pikimmin keskustella ruokaturvallisuudesta kahdesta näkökulmasta: ensiksikin tulee käsitellä kiireellisiä toimia BSE-taudin varalta, toiseksi tarvitaan ohjelma siihen, että ruokaturvallisuus voitaisiin taata laajasti tästä eteenpäin.

Koko Euroopan unionissa on otettu käyttöön testit hullun lehmän tautia varten. Suomi, Ruotsi ja Itävalta on tunnustettu vähäisen riskin maiksi, mutta testit on helmikuun 2001 alussa otettu käyttöön myös näissä maissa. Tilanne onkin kaiken kaikkiaan edennyt huomattavasti siitä, kun eduskunta viimeksi kävi aiheeseen liittyvän yleiskeskustelun.

Hullun lehmän taudin lisäksi on syytä linjata varautumista myös muihin riskitekijöihin, kuten salmonellaan, muihin sairauksiin ja tuontiruoan tarkastuksiin. Koko elintarvikeketjun turvallisuuden takaamiseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Kuluttajien saatavissa on oltava riittävästi kotimaista lähiruokaa, jonka alkuperä on hyvin selvillä. Luomutuotannon kehittämisestä tarvittaisiin myös nykyistä selkeämpi näkemys. Eduskunnan on syytä käsitellä myös sitä, että varotoimiin ja elintarvikevalvontaan on riittävät resurssit.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioitavasti,

että eduskunta kävisi ajankohtaiskeskustelun puhtaiden elintarvikkeiden tuotannon turvaamisesta.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2001

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Bjarne Kallis /skl
 • Hannu Takkula /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Juha Korkeaoja /kesk

_________

Ajankohtaiskeskustelu 3.5.2001