KESKUSTELUALOITE 5/2010 vp

KA 5/2010 vp - Marja Tiura /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Sopimusten Venäjä 2030

Eduskunnan puhemiehelle

Tulevaisuusvaliokunta katsoi edellisellä vaalikaudella tuottamansa Venäjä-skenaariot arvokkaiksi ja päätti, että ne on syytä päivittää. "Venäjä 2017: kolme skenaariota" -raportti vuodelta 2007 on toiminut pohjamateriaalina ja virikkeiden tuojana nyt valmistuneelle "Venäjä 2030" -raportille.

Uudessa raportissa tarkastellaan niin Venäjän modernisaatiokehitystä kuin myös talouden näkymiä aina vuoteen 2030. Eräänä uutena lähestymistapana tässä päivitys- ja ennakointityössä on ollut etsiä visiota ja skenaarioaiheita Venäjän kehityksestä "tulevaisuuden naapuruuden" arvioinnin avulla. Syventääkseen tuntemustaan rajanaapuruudesta valiokunta vieraili 23.4.2010 Imatralla ja Svetogorskissa.

Kesällä 6.7.2009 valiokunta järjesti kansainvälisen seminaarin, jossa käsiteltiin identiteetin rakentamista otsikolla "Future Building". Marraskuun 11. päivänä 2009 valiokunta järjesti "Yhdessä ja Erikseen" -seminaarin eduskunnassa. Näissä esille noussut aihe venäläisestä identiteetistä on mukana myös tässä raportissa. Venäjä-raportin luonnosta käsiteltiin EU-Russia Innovation Forumissa Lappeenrannassa 25.5.2010.

Uusi raportti sisältää aiempien kolmen skenaarion päivityksen lisäksi neljännen skenaarion nimeltä Sopimusten Venäjä 2030.

Valiokunta pitää aiheen tärkeyden takia perusteltuna sen käsittelyä eduskunnan täysistunnossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun alkusyksyllä 2010 skenaariosta Sopimusten Venäjä 2030.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

 • Marja Tiura /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mats Nylund /r
 • Harri Jaskari /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Marko Asell /sd

​​​​