KESKUSTELUALOITE  8/2001 vp

KA 8/2001 vp - Outi Ojala /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Pohjoismainen yhteistyö

Eduskunnan puhemiehelle

Pohjoismaiden neuvosto ja virallinen hallitusten ja parlamenttien välinen pohjoismainen yhteistyö täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Kuluva vuosi on pohjoismaisen yhteistyön kannalta hyvin tärkeä Suomen toimiessa Pohjoismaiden hallitusten välisen yhteistyön puheenjohtajamaana. Ensi vuodeksi valitaan Pohjoismaiden neuvostolle suomalainen puheenjohtaja, presidentti.

Suomen pohjoismainen puheenjohtajuusohjelma esiteltiin Pohjoismaiden neuvostolle järjestön istunnossa viime marraskuussa Reykjavikissä, mutta ohjelmasta ei ole vielä käyty mitään eduskuntakeskustelua. Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuus ja uudistustarpeet ovat keskeisesti esillä sekä Pohjoismaiden ministerineuvostossa että Pohjoismaiden neuvostossa parhaillaan käytävässä laajassa tulevaisuuskeskustelussa. Keskustelun eräänä lähtökohtana on yhteistyöministerien pari vuotta sitten asettaman asiantuntijaryhmän, ns. viisasten paneelin, viime syksynä julkistama raportti, joka käsittelee pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuuden strategiaa ja rakenteita. Raportin pohjalta käynnistyneessä ministerineuvoston ja neuvoston yhteisessä uudistushankkeessa on mm. pohjoismaisen yhteistyön ankkurointi kansallisten parlamenttien toimintaan keskeisellä sijalla. Tämän ankkuroinnin yhtenä tavoitteena on pohjoismaisesta yhteistyöstä parlamenteissa käytävän keskustelun laajentaminen myös kansallisten valtuuskuntien ulkopuolelle.

Me allekirjoittaneet Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan työvaliokunnan jäsenet katsomme, että myös eduskunnassa tulisi käydä keskustelu pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta sekä Suomen puheenjohtajuudesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittavasti,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta sekä Suomen puheenjohtajuudesta maaliskuun 23. päivänä pidettävässä eduskunnan täysistunnossa. Maaliskuun 23. päivä on pohjoismaisen yhteistyön perustana olevan Helsinki-sopimuksen allekirjoituspäivä ja sitä vietetään ympäri pohjoismaita ns. Pohjolan päivänä.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2001

  • Outi Ojala /vas
  • Bjarne Kallis /skl
  • Pehr Löv /r
  • Hannes Manninen /kesk
  • Riitta Prusti /sd
  • Petri Salo /kok

_________

Ajankohtaiskeskustelu 23.3.2001