LAKIALOITE 1/2009 vp

LA 1/2009 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 83 ja 91 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ilotulitteista aiheutuvia haittoja ja vahinkoja on pyritty estämään säännöksillä, jotka sisältyvät pääosin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä annettuun lakiin (390/2005). Siitä huolimatta ilotulitteista syttyneiden tulipalojen määrä on nelinkertaistunut viime vuosina ja ilotulitteet aiheuttavat vuosittain pahoja silmävammoja. Vuodenvaihteessa 2008—2009 ilotulitteista aiheutui silmävammoja yli 40 ihmiselle.

Ilotulitteet saattavat olla alaikäisten käsissä henkeä ja terveyttä vaarantavia. Lisäksi niiden huolimaton käyttö aiheuttaa niin rakettien lähettäjille kuin ulkopuolisille ihmisille silmävammoja ja omaisuusvahinkoja.

Maamme pelastuslaitoksilla oli viime vuoden vaihteessa lukuisia hälytystehtäviä, jotka aiheutuivat huolimattomasta ilotulitteiden käytöstä. Tulipalojen aiheuttamat taloudelliset menetykset olivat kymmeniä miljoonia euroja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että edukunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 83 ja 91 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3 päivänä kesäkuuta 2005 annetun lain (390/2005) 83 §:n 2 momentti ja 91 §:n 1 momentti seuraavasti:

83 §

Räjähteiden luovutus yksityiseen kulutukseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen räjähteiden luovuttaminen päihtyneille ja alle 18-vuotiaalle on kielletty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

91 §

Ilotulitteiden käyttö

Ilotulitteita on käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

_______________

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2009

 • Merja Kuusisto /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Valto Koski /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​