LAKIALOITE 10/2013 vp

LA 10/2013 vp - Heikki Autto /kok ym.

Tarkistettu versio 2.2

Laki vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi vankeuslain (767/2005) 16 luvun 3 §:n 3 momenttia siten, että siinä mainitun valvotun vaatteidenvaihdon lisäksi voidaan velvoittaa vanki pukeutumaan niin sanottuun tarkkailuhaalariin, mikäli on syytä epäillä tämän salakuljettavan kehossaan huumausaineita.

PERUSTELUT

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että tarkkailuhaalareiden käyttö vankien harjoittaman huumausaineiden kuljettamisen estämisessä ei ole lakiin perustuvaa eikä sitä tästä syystä voida toistaiseksi jatkaa, ellei asiasta erikseen säädetä laissa. Haalarin käyttö on ollut määrällisesti verraten vähäistä mutta tehokasta. Haalarieristykseen vuoden aikana joutuneista 48 vangista kymmeneltä löytyi huumeita. Rikosseuraamuslaitos on toivonut, että toiminnan jatkamiseksi tarvittavat säädösmuutokset toteutettaisiin mahdollisimman pian.

Voimassaolevat vankeuslain pykälät esimerkiksi vankeuden toimeenpanon tavoitteista tarjoavat sinänsä jo perusteita tehokkaan päihteiden torjunnan keinojen mahdollistamiselle edelleen. Vankeuden toimeenpanon tavoitteisiin kuuluvat vankeuslain 2 §:n mukaan mm. elämänhallinnan edistäminen sekä rikosten tekemisen estäminen rangaistusaikana.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vankeuslain (767/2005) 16 luvun 3 §:n 3 momentti seuraavasti:

16 luku

Vankilan tilojen ja vangin tarkastaminen

3 §

Vangin turvatarkastus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vanki voidaan 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa velvoittaa vaihtamaan vaatteensa henkilökunnan läsnä ollessa. Mikäli on syytä epäillä vangin yrittävän kuljettaa kehossaan ainetta, jonka hallussapito on laissa tai lain nojalla kielletty, vanki voidaan velvoittaa pukeutumaan niin sanottuun tarkkailuhaalariin aineiden talteen saamisen edellyttämäksi ajaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2013

 • Heikki Autto /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jukka Kärnä /sd
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Markus Lohi /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Arto Satonen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Sofia Vikman /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Eero Reijonen /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Sari Palm /kd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Juho Eerola /ps
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Ville Vähämäki /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Maria Lohela /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mika Kari /sd
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Jussi Niinistö /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Peter Östman /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sari Sarkomaa /kok

​​​​