LAKIALOITE 102/2008 vp

LA 102/2008 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Tässä lakialoitteessa esitetään dieselautojen käyttövoimamaksun alentamista 10 prosentilla kaikissa ajoneuvoluokissa. Dieseliä käyttävien autojen verotuksen alentamisella olisi hyviä vaikutuksia alue-, elinkeino- ja työllisyyspoliittisesti. Dieselautoja käytetään ennen kaikkea hyötyliikenteessä pitkien matkojen ajoihin erityisesti harvaanasutuilla seuduilla. Lisäksi ne ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä, ja ne voivat käyttää myös biopolttoaineita.

Kaikkien näiden syiden takia on perusteltua alentaa dieselautojen käyttövoimaveroa. Valtion verotuoton menetys olisi noin 33 miljoonaa euroa.

Lakialoite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväkysyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

11 §

Käyttövoimavero

Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on:

1) henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka) ja kaksikäyttöautosta (N1-luokka) sekä ajoneuvosta, joka siihen tehtyjen katsastamattomien muutosten johdosta vastaa käyttötarkoitukseltaan lähinnä henkilöautoa, 0,6 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta;

2) pakettiautosta (N1- ja N1G-luokka), matkailuautosta (M1-luokka) ja huoltoautosta (M1-, N1-, N2-, N3-, M1G-, N1G-, N2G- ja N3G-luokka) 0,81 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta;

3) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), jossa ei käytetä perävaunua, jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 0,9 senttiä 12 000 kilogramman kokonaismassaan saakka ja jokaiselta tämän massan ylittävältä kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 1,98 senttiä, jos ajoneuvossa on kaksi akselia. Vero on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 1,17 senttiä, jos ajoneuvossa on kolme akselia, 1,08 senttiä, jos ajoneuvossa on neljä akselia, ja 0,99 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useampia;

4) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), joka on varustettu ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, 2,79 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, jos ajoneuvossa on kaksi akselia, 2,07 senttiä, jos akseleita on kolme, 1,8 senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,62 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useampia;

5) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), joka on varustettu ja jota käytetään varsinaisen tai keskiakseliperävaunun vetoon, 2,79 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, jos ajoneuvossa on kaksi akselia, 2,25 senttiä, jos akseleita on kolme, 2,07 senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,8 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useampia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2008

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd