LAKIALOITE 103/2008 vp

LA 103/2008 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ne ihmiset, jotka saavat vähentää verotuksessaan ainoastaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen, ovat huomattavan eriarvoisessa asemassa muihin veronmaksajiin verrattuna. Riippuen tulolajista veroprosentti vaihtelee samansuuruisista tuloista nollasta noin 20 prosenttiin. Esimerkiksi 6 000 euron vuositulosta eläkeläinen maksaa veroa parisen prosenttia, palkansaaja noin kuusi, omaishoitaja noin 10 ja työtön 20 prosenttia. Työtön ei kuitenkaan ole sen vähempää rahan tarpeessa kuin omaishoitaja tai palkansaajakaan.

Epäkohta ei ole pimennossa tavalliselta kansalaiseltakaan. Yleisönosastopalstalla kysytään, miksi ihminen jäätyään työttömäksi joutuu maksamaan huomattavasti enemmän veroa kuin mitä hän maksaisi ollessaan työssä. Vielä ongelmallisemmaksi veronmaksajalle tämän tekee se tosiasia, että perusvähennys on samalla tasolla kuin se oli vuonna 1992.

Epäoikeudenmukaista veroa voidaan korjata perusvähennyksen huomattavalla korottamisella. Nykyistä perusvähennystä, 1 480 euroa, ei ole korotettu vuoden 1992 jälkeen.

Hallituksen suunnitelmiin kuuluu korottaa perusvähennystä 2 000 euroon vuodesta 2010 lähtien. Mielestämme tähän edellä mainittuun epäoikeudenmukaisuuteen on puututtava heti ja korotettava perusvähennyksen määrää jo ensi vuodesta lähtien 2 500 euroon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 106 §:nmuuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 106 §, sellaisena kuin se on laissa 858/2005, seuraavasti:

106 §

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 2 500 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2008

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​