LAKIALOITE 104/2004 vp

LA 104/2004 vp - Sari Sarkomaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että työsuhdematkalipun verotuskohtelu muutetaan siten, että työnantajan luontoisetuna työntekijälleen tarjoaman matkalipun verotusarvo olisi sen ostohintaa pienempi. Aloitteen tavoitteena on edistää joukkoliikenteen käyttöä työmatkaliikenteessä, työntekijän asunnon ja työpaikan välillä.

PERUSTELUT

Liikennepolitiikan lähtökohtana on oltava kestävän kehityksen periaate. Jotta joukkoliikenteen käyttö niin työmatka- kuin vapaa-ajankin liikkumisessa olisi nykyistä houkuttelevampaa, on lippujen hintataso pidettävä kilpailukykyisenä muiden kulkumuotojen hintatasoon verrattuna.

Tehokas keino edistää joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla on työsuhdematkalipun verotuskohtelun muuttaminen siten, että työnantajan luontoisetuna työntekijälleen tarjoaman matkalipun verotusarvo olisi sen ostohintaa pienempi. Työsuhdematkalippu oikeuttaisi julkisen liikenteen käyttöön asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla. Työnantajalle matkalipun hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista 70 prosenttia olisi työntekijälle veronalaista tuloa ja muilta osin verovapaata. Työnantajalle matkalipun hankkimisesta aiheutuvina kustannuksina pidettäisiin lipun ostohintaa arvonlisäveroineen.

Työsuhdematkalipun epätasa-arvoinen verokohtelu suhteessa autoetuun on perusteetonta, ja se estää työmatkaliikenteen siirtymistä raiteille ja busseihin. Siitymiseen on tarvetta kasvukeskuksissa ja etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa liikenneruuhkat ovat kymmenen viime vuoden aikana paikoin jopa kaksinkertaistuneet työssäkäyntialueiden jatkuvasti kasvaessa ja yksityisautoilun lisääntyessä työmatka- ja vapaa-ajan liikkumisessa. Autojen seisominen ruuhkissa on taas haitallista niin ympäristölle kuin ihmisten terveydellekin.

Laajasti koko Suomessa käytettynä työsuhdematkalippu tukisi monella alueella nyt vakavissa vaikeuksissa olevaa joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen haasteet ja liikenteen kasvavat ympäristöhaitat edellyttävät kiireellisiä toimia.

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV ovat yhdessä markkinoineet työsuhdelippua työnantajille. Työnantajien mielenkiinto lippua kohtaan onkin kiitettävästi kasvanut, mutta sen käytön leviäminen on ollut hidasta juuri verotuksellisista syistä.

Hallitusohjelmassa tavoitteena on joukkoliikenteen parantaminen ja työmatkaliikenteen ohjaaminen joukkoliikenteen käyttöön. Nykyinen tilanne, jossa verotuksellisesti suositaan henkilöautoliikennettä, on niin ympäristön kuin joukkoliikenteen edistämisenkin kannalta kestämätöntä. Työsuhdematkalipun verotuskohtelun muuttaminen olisi todellinen näyttö halusta edistää joukkoliikennettä ja ratkaista liikenteeseen liittyviä ongelmia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) uusi 64 a § seuraavasti:

64 a §

Työsuhdematkalippu

Työnantajalta saadun, julkisen liikenteen käyttöön asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla oikeuttavan matkalipun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneista kustannuksista 70 prosenttia on työntekijälle veronalaista ansiotuloa. Muilta osin luontoisetu on verosta vapaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Maija Perho /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petri Salo /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd

​​​​