LAKIALOITE 104/2005 vp

LA 104/2005 vp - Sari Essayah /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Eduskunnalle

Kulutuksen ylläpitämiseen tarkoitettu veronkevennysvara on suunnattava sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin lapsiperheiden, eläkeläisten, opiskelijoiden ja vähätuloisten ostovoiman tukemiseen. Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitetään, että osa hallituksen talousarvioesitykseensä sisällyttämästä tuloveron alennuksesta tulee käyttää ruoan arvonlisäveron alentamiseen ja lapsiperheiden tukemiseen lapsen huoltajan ansiotulovähennyksen avulla. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisesta hyötyisivät kaikki kansalaiset euromääräisesti kutakuinkin yhtä paljon, mutta suhteellisesti eniten ne kansalaisryhmät, joiden ruokamenot ovat suhteessa kokonaismenoihin kaikkein suurimmat. Lapsen huoltajan ansiotulovähennys puolestaan suosii pienituloisia lapsiperheiden tulonsaajia kohdistamalla heille erityisen ylimääräisen ansiotulovähennyksen. Puolisoista vain jompikumpi voisi saada vähennyksen verotuksessaan, ja myös yksinhuoltaja saisi saman edun. Ruoan arvonlisäveron alentamisen kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan noin 320 miljoonaa euroa ja lapsen huoltajan ansiotulovähennyksen vaikutuksen noin 150 miljoonaa euroa vuoden 2006 tasolla. Esitämme näin ollen tuloveroasteikkoihin tehtäväksi 2 prosentin inflaatiotarkistuksen asteikon tulorajoihin ja esitämme ensimmäistä marginaaliveroprosenttia laskettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta tulovero muutoin pysyy nykyisen suuruisena.

Tämä aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 116/2005 vp. Aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelle 2006 toimitettavasa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
12 200—15 700 8,00 9,5
15 700—20 900 340,50 15
20 900—32 700 1 120,50 20,5
32 700—58 000 3 539,50 26,5
58 000— 10 244,00 33,5
2 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

  • Sari Essayah /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd