LAKIALOITE 105/2009 vp

LA 105/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tässä aloitteessa ehdotetaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottamista 1 480 eurosta 3 000 euroon vuoden 2010 alusta lähtien.

Kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 1 480 euroa, ja se tehdään muiden vähennysten jälkeen. Jos kunnallisverotuksessa verotettava tulo on muiden vähennysten jälkeen enemmän kuin 8 880 euroa, ei vähennystä myönnetä. Perusvähennyksen korottaminen 3 000 euroon nostaisi tulorajan 18 000 euroon. Perusvähennyksen kasvattaminen lisäisi vähennykseen oikeutettujen määrää. Ratkaisu keventäisi pienituloisten — kuten työttömien ja pienituloisten eläkeläisten — verotusta ja olisi sosiaalisesti oikeudenmukainen ratkaisu. Sosialidemokraatit esittävät paranuksia myös yleiseen ja eläkkeensaajien asumistukeen sekä työttömyysturvaan, mikä yhdessä perusvähennyksen tuntuvan nostamisen kanssa parantaisi pienituloisten henkilöiden asemaa selvästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 106 §, sellaisena kuin se on laissa 858/2005, seuraavasti:

106 §

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 3 000 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Valto Koski /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd