LAKIALOITE 106/2006 vp

LA 106/2006 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan alkoholiveron määräytymisperusteiden muuttamista siten, että alkoholijuomien veroa nostettaisiin niin, että korotus olisi olutpulloa kohti noin 2,5 senttiä, viinipulloa kohti noin 25 senttiä ja viinapulloa kohti noin 1 euro. Vaikutus verotuloihin olisi vajaat 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Alkoholiveron korottamista puoltaa varsinkin terveys-, sosiaali-, perhe-, työllisyys- ja liikennepoliittiset syyt. Kaikissa eduskuntaryhmissä väitetään löytyvän valmiutta korottaa alkoholiveroa.

Maltillinen korotus ei lisäisi matkatuomisten määrää. Korotus vähentäisi jonkin verran kulutusta tai ainakin se rajoittaisi kulutuksen kasvua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1298/2003, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 1,75 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 12. 21,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 6,5 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 123,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 5,5 mutta enintään 8,0 23. 183,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 8,0 mutta enintään 15 24. 246,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
— yli 15 mutta enintään 18 25. 260,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 330,20 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 15 mutta enintään 22 32. 540,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 1,82 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 45. 33,85 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
muut 46. 33,85 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2006

  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​