LAKIALOITE 110/2004 vp

LA 110/2004 vp - Heidi Hautala /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Aloitteessa muutetaan sähköveron määräytymisperusteita siten, että energiaveron tuotto nousee 150 000 000 euroa. Sähkön hinnassa korotus tarkoittaa teollisuuden osalta noin 0,12 snt/kWh ja muiden kuluttajien osalta noin 0,10 snt/kWh. Energiaverojen korottamisella pyritään muun muassa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kansallisen ilmastostrategian linjausten mukaisesti.

Jotta kuluttajat niin teollisuudessa, kodeissa kuin muuallakin voisivat suunnitella investointejaan järkevästi, tulisi energiaverojen kehittämisestä tehdä periaatepäätös, jonka mukaan energiaveroa korotetaan vuosittain 10 prosenttia vuoteen 2010 asti. Ekologinen verouudistus on kirjattu myös hallitusohjelmaan, jonne sen ei ole syytä jäädä kuolleeksi kirjaimeksi.

Aina, kun veroa korotetaan, on uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle annettavaa veronpalautusta korotettava vastaavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1168/2002, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Sähkö snt/kWh
- veroluokka I 1 - 0,87 0,013
- veroluokka II 2 - 0,60 0,013
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 3 - 43,52 1,18
Polttoturve euroa/MWh 4 - 1,59 -
Maakaasu, kaasumainen snt/nm3 5 - 1,82 0,084
Mäntyöljy snt/kg 6 5,68 - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

  • Heidi Hautala /vihr
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Ulla Anttila /vihr
  • Oras Tynkkynen /vihr
  • Janina Andersson /vihr
  • Rosa Meriläinen /vihr
  • Jyrki Kasvi /vihr
  • Kirsi Ojansuu /vihr
  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Anni Sinnemäki /vihr

​​​​