LAKIALOITE 111/2001 vp

LA 111/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 3 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Yhä nuoremmat syyllistyvät raakoihin harkittuihin rikoksiin. Viimeksi Lopella kolme 16—18-vuotiasta ja yksi juuri 18 vuotta täyttänyt surmasivat suunnitelmallisesti ja raa’alla tavalla kaksi ihmistä ja hukuttivat heidän ruumiinsa mereen. Vastaavia tapahtumia vastaavanikäisiltä on useita lyhyen ajan kuluessa.

Murhasta tuomitaan elinkautiseen vankeuteen. Siitä pääsee vapaaksi vain presidentin armahduksen kautta useimmiten 12—15 vuotta rangaistuksesta kärsittyään. 15—18-vuotiaalle elinkautista vastaava rangaistus on 2—12 vuotta vankeutta ja vapautumisen ehdot normaalin rangaistusjärjestelmän mukaiset. Murhaan syyllistynyt pian 18 vuotta täyttänyt henkilö voi siis päästä raa’an rikoksensa seurauksista kuin koira veräjästä, niin kuin on tapana sanoa.

Rikoslain 3 luvun 2 §:ssä säädettyä 15—18-vuotiaan rangaistusta aikuisen ihmisen elinkautista rangaistusta vastaavissa olosuhteissa tulee ankaroittaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 3 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 3 luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 613/1974, seuraavasti:

3 luku

Perusteista, jotka poistavat teon rangaistavuuden tai sitä vähentävät

2 §

Jos viisitoista mutta ei kahdeksaatoista vuotta täyttänyt tekee rikoksen, on tuomittava, milloin rikoksesta olisi saattanut seurata elinkautinen vankeusrangaistus, vankeutta vähintään kuusi ja enintään kaksitoista vuotta. Jos rangaistukseksi on säädetty määräaika vankeutta tai sakkoa, on tuomittava enintään kolme neljännestä säädetystä ankarimmasta rangaistuksesta ja vähintään pienin määrä, jonka sitä rangaistusta saa 2 luvun mukaan tuomita.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2001.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk