LAKIALOITE 115/2007 vp

LA 115/2007 vp - Katja Taimela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Arvonlisäverojärjestelmää tulee kehittää pienyritystoimintaa tukevaan suuntaan. Esitämme pienyritysten arvonlisäveron alentamista 22 prosentista 8 prosenttiin nuohouspalveluiden ja käsityötuotteiden valmistuksen osalta. Samantyylistä käytäntöä on kokeilumielessä sovellettu partureiden ja pienten korjauspalvelujen osalta.

Tämä järjestely parantaisi nuohous- ja käsityöalojen tulosta sekä edistäisi työvoimavaltaisten pienyritysten kasvua ja mahdollistaisi nykyistä paremman selviytymisen kiristyvässä kilpailussa. Samalla se parantaisi alojen houkuttelevuutta työmarkkinoilla ja lisäisi työllisyyttä.

Elinkeinoelämämme eläessä vahvaa murroskauttaan menetämme koko ajan merkittävästi työpaikkoja maamme ulkopuolelle. Tilanteeseen vastaaminen on äärimmäisen haasteellista. Yksi konkreettinen keino kehittää työmarkkinoita on luoda palvelualoille otollisempaa ilmapiiriä yrittäjyydelle.

Käsityöala ja palvelualat, joissa pienyrittäjien tulos syntyy valtaosin omien kätten töiden ja uutteran työnteon kautta, kokevat 22 prosentin arvonlisäveron kohtuuttoman kovana ja jopa epäoikeudenmukaisena verrattaessa tilannetta suuryrityksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1265/1997, 727/1998, 1071/2002 ja 1060/2006, uusi 11 ja 12 kohta seuraavasti:

85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 8 prosenttia veron perusteesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) nuohouspalvelut;

12) käsityötuotteiden valmistus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

 • Katja Taimela /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Tommy Tabermann /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Claes Andersson /vas
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Valto Koski /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Veijo Puhjo /vas

​​​​