LAKIALOITE 118/2002 vp

LA 118/2002 vp - Mauri Salo /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 127/2002 vp.

Arpajaisverolain 552/1992 mukaan arpajaisvero suoritetaan valtiolle Suomessa toimeenpannuista arpajaisista. Nykyisen käytännön mukaan Fintoto Oy ja Oy Veikkaus Ab maksavat arpajaisveroa 5 % rahapanosten määrästä. Hallituksen esityksessä HE 127/2002 vp Fintoto Oy maksaisi edelleen arpajaisveroa entisen käytännön mukaan 5 % rahapanosten määrästä ja Oy Veikkaus Ab 9,5 % pelipanosten yhteismäärän ja jaettujen voittojen erotuksesta. Totopeleihin tulee soveltaa samaa veroperustetta kuin muihinkin rahapeleihin seuraavista syistä:

Arpajaisvero on asialliselta luonteeltaan voitonsaajien tuloveron korvaava vero. Eri peliyhteisöjen peleihin osallistuvia kansalaisia tulee verottaa yhdenmukaisesti.

Hallituksen esityksen mukainen 5 %:n arpajaisvero pelipanosten yhteismäärästä vastaa 19 %:n veroa pelipanosten ja pelaajien voittojen erotuksesta.

Hevospelit on rahapeliluvissa jaettu kahdelle yhtiölle: Oy Veikkaus Ab:lle ja Fintoto Oy:lle. Hallituksen esityksessä Oy Veikkaus Ab:n ravipeleihin osallistuvia kohdeltaisiin eri tavalla kuin Fintoto Oy:n ravipeleihin osallistuvia.

Ehdotuksessa on tavoiteltu eri rahapeliyhteisöjen asettamista samaan asemaan pelien kansainvälisessä kilpailupaineessa tehtävän tuotekehityksen suhteen. Myös totopeleihin kohdistuu ainakin yhtä kova tuotekehitystarve kuin Oy Veikkaus Ab:n ja RAY:n peleihin.

Sekä valtiovarainvaliokunta (VaVM 36/2001 vp) että eduskunta (EV 207/2001 vp) ovat edellyttäneet, että peliyhteisöjen verokantoja tulee yhtenäistää ja että verotus kohtelee tasapuolisesti kaikkia yksinoikeudella toimivia arpajaisten järjestäjiä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/1992) 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 2 momentti laissa 1048/2001 ja 4 §:n 1 momentti laissa 1367/2001, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. Tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen tuotolla tarkoitetaan kuitenkin niihin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää ja arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa sekä tavaravoittoautomaattien tuotolla automaattien käyttämiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 9,5 prosenttia tuotosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2002

 • Mauri Salo /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Hannu Aho /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Harry Wallin /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Ismo Seivästö /kd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Sakari Smeds /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Valto Koski /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Risto Kuisma /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok