LAKIALOITE 12/2014 vp

LA 12/2014 vp - Kauko Tuupainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa on tällä hetkellä noin 12 000 järjestäytynyttä parturi-kampaamoalan yrittäjää. Viime vuonna yrittäjien määrä väheni yli tuhannella, kun monet yrittäjät lopettivat alan toiminnan. Syynä oli korkea arvonlisäveroprosentti, joka on tällä hetkellä 24.

Jotta yritystoiminta olisi kannattavaa myös parturi-kampaamoalalla, tulisi kansalaisia saada lisää asiakkaiksi, jolloin alan työllisyys paranisi.

Korkea arvonlisävero on aiheuttanut sen, että lähes 60 % parturi-kampaamoista myy tällä hetkellä palvelujaan pimeästi eli harjoittaa ns. harmaata taloutta. Tämänkaltainen toiminta ei ole kenellekään hyväksi, jääväthän mm. lakisääteiset maksut hoitamatta.

Olisikin oikein ja kohtuullista, että parturi-kampaamoalan arvonlisävero laskettaisiin kymmeneen prosenttiin (10 %), jolloin alan yritystoiminta elpyisi, harmaa talous minimoituisi ja Suomen työttömyysluvut tippuisivat merkittävästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1202/2011 ja

lisätään 85 a §:n 1 momenttiin uusi 11 kohta seuraavasti:

85 a §

Seuraavien palvelujen sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus;

11) parturi- ja kampaamoalan palveluista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

 • Kauko Tuupainen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Lea Mäkipää /ps