LAKIALOITE 123/2001 vp

LA 123/2001 vp - Tuula Haatainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa todetaan tärkeäksi selvittää ja toteuttaa miesten oikeudet ja mahdollisuudet isyyden toteuttamiseen elämän eri vaiheissa. Sosiaali- ja terveysministeriössä onkin selvitelty isäkuukauden toteuttamisvaihtoehtoja. Isyysvapaan käyttömahdollisuuksia ja isyysrahan säännöksiä on joustavoitettu ja väljennetty. Työ- ja perhe-elämään liittyvistä kysymyksistä on neuvoteltu kolmikannassa vuosille 2000—2001 tehdyn tulopoliittisen kokonaisratkaisun pohjalta.

Isät osallistuvat jo aktiivisesti lapsen synnytykseen ja pitävät kiitettävästi sunnytyksen yhteydessä isyysvapaata. Vaikka vanhempainvapaata voidaan jo nykylainsäädännön mukaan jakaa isän ja äidin kesken, vain harvat isät jäävät vanhempainlomalle tai hoitovapaalle. Syitä ovat mm. perheen taloudellinen tilanne, perinteiset asenteet ja työelämän vaatimukset.

Perheen hyvinvoinnin, lapsen ja isän välisen suhteen kehittymisen ja miehen oikeuksien kannalta on tärkeää kannustaa isiä jäämään vanhempainvapaalle sitä varten luodun järjestelyn avulla. Isille pitäisi tarjota oma, isälle omistettu vanhempainvapaakuukausi, jota ei voi siirtää äidille. Tällaisesta "pappamånadista" on saatu kiitettäviä kokemuksia esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa. Isäkuukausi on innostanut isiä pitämään samalla pidemmän hoitovapaan.

Vanhempainvapaakuukausi tulisi nykyisen vanhempainrahakauden lisäksi ja siitä maksettaisiin vanhempainrahakauden tapaan päivärahaa. Mikäli isä ei käyttäisi oikeuttaan, silloin perhe menettäisi edun, koska etu ei ole siirrettävissä äidille. Lakiehdotus ei lyhennä nykyistä vanhempainrahakautta eikä siten hankaloita niiden perheiden elämää, jotka eivät käyttäisi isäkuukautta.

Isätoimikunnan laskelmien mukaan lakiesityksestä aiheutuisi sairausvakuutusjärjestelmälle lisämenoa vuositasolla arviolta 100—280 miljoonaa markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 23 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1210/1996, seuraavasti:

23 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vanhempainrahaa suoritetaan äitiysrahakauden päättymisestä lukien lapsen äidille tai isälle, kunnes äitiysrahakauden alkamisesta on kulunut 263 arkipäivää. Tämän lisäksi lapsen isälle maksetaan suorittamansa hoidon ajalta vanhempainrahaa 25 arkipäivältä edellä mainitun 263 arkipäivän jälkeen, mutta ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta. Kun lapsia on syntynyt samalla kertaa useampi kuin yksi, vanhempainrahan suorittamisaikaa pidennetään 60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohti. Jos äitiysrahakausi on 1 momentin mukaisesti alkanut aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, vanhempainrahan suorittamisaikaa pidennetään niin monella arkipäivällä kuin äitiysrahakausi on alkanut 30 arkipäivää aikaisemmalta ajalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2001

 • Tuula Haatainen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Risto Kuisma /rem
 • Jouni Backman /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Pehr Löv /r
 • Jouko Skinnari /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Riitta Prusti /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd

​​​​