LAKIALOITE 123/2008 vp

LA 123/2008 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa on lamavuosia lukuun ottamatta kasvanut jatkuvasti. Alkoholi on yksi pahimmista kansanterveyttä heikentävistä tekijöistä. Se aiheuttaa vuosittain noin 6 000 henkilön kuoleman. Lisäksi se aiheuttaa työkyvyttömyyttä, muuta sairastavuutta, sosiaalisia ongelmia ja taloudellisia kustannuksia. Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamien välittömien kustannusten arvioidaan olevan vuositasolla noin miljardi euroa.

Alkoholipolitiikan keskeinen tavoite on vähentää merkittävästi alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille sekä ylipäätään vähentää alkoholin riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Pyrkimys on saada alkoholijuomien kokonaiskulutus kääntymään laskuun.

Alkoholin kulutukseen on todettu vaikutettavan hinnalla ja saatavuudella. Eri asiantuntijoiden mukaan alkoholijuomien hinnankorotusten tulisi olla kauttaaltaan vähintään 10 prosenttia, jotta korotuksilla olisi todellisia sosiaali- ja terveyspoliittisia vaikutuksia. Yleisimpien alkoholijuomien 10 prosentin hinnannousu saavutetaan, kun oluen veroa nostetaan 23 prosenttia, viinien veroa 29 prosenttia ja väkevien juomien veroa 14 prosenttia.

Alkoholin kulutuksesta lähes puolet johtuu oluesta (lähinnä III-oluesta) ja lähes neljännes muista miedoista juomista (viinit ym.). Kulutuksen rakenne merkitsee sitä, että nykyään yhä useammin alkoholisoidutaan miedoilla juomilla ja että ne synnyttävät yhä suuremman osan alkoholin terveyshaitoista.

Alkoholiveron korotus on aina lisännyt verotuloja. Alkoholiverokertymä on vuodessa noin l miljardi euroa. Veron 10 prosentin korotus lisäisi verotuloja noin 150 miljoonaa euroa. Matkustajatuonti lisääntyisi jonkin verran, mutta sen taso on niin alhainen, että se leikkaisi vain osan verotulojen kasvusta. Alkoholiveron 10 prosentin nousun arvioidaan laskevan viime vuoden kokonaiskulutuksen 10,6 litrasta 10,3 litraan sataprosenttista alkoholia asukasta kohden.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1174/2007, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,46 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 12. 26,32 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 6,45 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 145,77 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 215,43 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 8 mutta enintään 15 24. 300,57 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
— yli 15 mutta enintään 18 25. 300,57 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 365,07 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 15 mutta enintään 22 32. 602,43 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,28 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 45. 37,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Muut 46. 37,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​