LAKIALOITE 124/2003 vp

LA 124/2003 vp - Rakel Hiltunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan koirakuria koskevan järjestyslain (612/2003) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan selkeyttämistä. Koiran omistajan tai haltijan on ehdotuksen mukaan pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun järjestyslain (612/2003) 14 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

14 §

Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd