LAKIALOITE 124/2006 vp

LA 124/2006 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.2

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kosmetologien kohtelu arvonlisäverotuksessa on erilainen vuosina 2007—2010 kuin parturi-kampaajien. Molemmat ovat hyvin naisvaltaisia aloja. Komission 24.7.2006 antaman direktiivin (77/388/ETY) 28 artiklan kohdan 6 H ja K liitteeseen ei sisälly kosmetologipalvelut. Parturi- ja kampaajaliikkeiden työ on todettu ihmiselle tarpeelliseksi. Samoin on kauneushoitoloiden/kosmetologienkin työ. He hoitavat myös ulkonäköön ja terveyteen liittyviä asioita ja "vikojakin." Näin ollen arvonlisäveroalennus on heidänkin osaltaan perusteltua samoin perustein kuin parturi-kampaajilla, eli hoidosta arvonlisävero olisi 8 prosenttia, mutta myytäviin tuotteisiin sovellettaisiin edelleen yleistä 22 prosentin verokantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1265/1997, 727/1998 ja 1071/2002, uusi 9 kohta seuraavasti:

85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 8 prosenttia veron perusteesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) kosmetologin antama hoitotyö.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

  • Tuija Nurmi /kok