LAKIALOITE 127/2004 vp

LA 127/2004 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n 12 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Eduskunnalle

Työntekijäin eläkelakiin tehdyllä muutoksella (630/2002) helpotettiin työttömyyseläkkeen saantimahdollisuutta ennen vuotta 1945 syntyneiden osalta. Viiden vuoden työssäoloehdon tarkastelukautta pidennettiin 15 vuodesta 20 vuoteen. Toisena edellytyksenä työttömyyseläkkeen saannille säädettiin se, että henkilön tulee olla työttömänä 1.1.2000 ja saada työttömyyspäivärahaa, koulutustukea tai työmarkkinatukea. Yhteen päivään sidottu saantiedellytys on synnyttänyt valtakunnan tasolla arvion mukaan muutaman kymmenen hengen väliinputoajaryhmän.

Nämä kyseiset väliinputoajahenkilöt ovat olleet 1.1.2000 omaehtoisessa koulutuksessa tai mahdollisesti tukityössä ja kuuluvat 20 vuoden työssäolotarkastelujakson piiriin.

Käytännössä työttömyyspäivärahaa, koulutustukea tai työmarkkinatukea ei kyseiseltä päivältä voi saada kukaan, koska 1.1.2000 oli pyhäpäivä eli uudenvuodenpäivä ja viikonpäivänä lauantai.

Väliinputoajien tilanne on kohtuuton. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys HE 183/2004 vp, joka joidenkin väliinputoajien osalta voi tuoda oikeuden saada eläketukea. Eläketukea koskeva esitys ei poista kokonaan ongelmaa hallituksen esityksessä olevien tiukkojen reunaehtojen vuoksi. Todennäköisesti edellä mainituista henkilöistä monet työvoimapoliittisiin aktivointitoimiin aktiivisesti vuosien 1992 ja 2004 välisenä aikana osallistuneet saattavat eläketuenkin osalta vielä joutua väliinputoajiksi. Toisaalta useimmissa tapauksissa eläketuen määräkin jäisi pienemmäksi kuin työttömyyseläke. Siksi on oikein ja kohtuullista, että näiden väliinputoajien osalta asia korjataan välittömästi ja heille turvataan työttömyyseläke, jonka he yhden sattumanvaraisen päivän takia muuten menettävät.

Tässä lakialoitteessa esitetään, että työntekijäin eläkelaista poistetaan työttömyyseläkkeen saantiehdoista kriteeri, jonka mukaan henkilön on tullut saada työmarkkinatukea 1.1.2000 työttömyyspäivärahan enimmäismäärän täyttymisen vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työntekijäin eläkelain 4 c §:n 12 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 c §:n 12 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 630/2002.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2004

 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Iivo Polvi /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Minna Lintonen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Salo /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Matti Väistö /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Maija Rask /sd
 • Timo Soini /ps
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk