LAKIALOITE 128/2007 vp

LA 128/2007 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 1 480 euroa vuodessa, ja se tehdään muiden vähennysten jälkeen. Vähennyksen enimmäismäärän saa tällä hetkellä noin 14 500 euron vuosiansiotulolla. Yli 14 500 euroa ansaitseville perusvähennystä ei enää myönnetä. Perusvähennyksen korottaminen 2 000 euroon nostaisi vähennyksen enimmäismäärän 17 000 euroon, jonka jälkeen perusvähennystä ei enää myönnettäisi.

Perusvähennyksen kasvattaminen lisäisi vähennykseen oikeutettujen määrää. Ratkaisu keventäisi pieniä tuloja saavien verotusta ja on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Vähennyksen enimmäismäärää ei ole nostettu moneen vuoteen, ja tästäkin syystä on perusteltua, että perusvähennykseen tehdään tuntuva korotus, jotta vähennyksen reaalista arvoa voidaan korottaa.

Perusvähennyksen korotus 2 000 euroon vähentää kunnallisverokertymää 146 miljoonalla eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 106 §, sellaisena kuin se on laissa 858/2005, seuraavasti:

106 §

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 2 000 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2007

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Johannes Koskinen /sd

​​​​