LAKIALOITE 129/2010 vp

LA 129/2010 vp - Lauri Kähkönen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Joukkoliikennetuet harvaan asutuille alueille ovat vähentyneet merkittävästi, eikä vuoden 2011 budjetti lupaa parempaa, päinvastoin. Sen vuoksi ainakin Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat bussivuorot vähentyneet merkittävästi. Tämä hankaloittaa syrjäseudun asukkaiden elämää kohtuuttomasti. Lukiolaisten ja ammattikoululaisten koulumatkat ovat hankaloituneet julkisen liikenteen puuttuessa, ja opiskelijat joutuvat turvautumaan esim. vanhempien kyytiin, omaan autoon tai taksiin. Kustannukset ovat varsinkin taksia käyttäville kohtuuttomat, ja niinpä useimmissa tapauksissa se kulkumuoto on pois suljettu. Lukiota tai ammatillisia opintoja suorittavalle nuorelle taloudellinen rasitus on merkittävä. Opiskelusta koituu muitakin kustannuksia.

Nykyinen laki mahdollistaa koulumatkatuen saamisen omaa kulkuvälinettä, omaa autoa tai taksia, käyttävälle, mutta tuki on todella mitätön. 30 km:n yhdensuuntainen koulumatka on Pohjois-Karjalassa tavallinen, kun matkustetaan syrjäkyliltä kuntakeskukseen. Esimerkin mukaiselle matkalle tuki on tällä hetkellä 94,97 euroa kuukaudessa. Jos opiskelija matkustaa kouluun viitenä päivänä viikossa, 20 päivänä kuukaudessa, tuki on päivää kohden n. 4,75 euroa. Tämä on mitätön summa erityisesti silloin, jos on turvauduttava taksiin. Vanhempien kyydit eivät aina ole mahdollisia. Vaikka lakiesityksemme koulumatkatuen korotus omaa matkustustapaa käyttäville ei kustannuksia läheskään kokonaan katakaan, on se kädenojennus syrjäseutujen opiskelijoille, jotka ovat Etelä-Suomen kattavan ja edullisen julkisen liikenteen ulottumattomissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 5 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 53/2011, seuraavasti:

5 §

Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan maksuosuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuki on kaksinkertainen 1 momentin mukaisesta tuesta, jos tuki myönnetään 4 a §:n mukaisesti oman matkustustavan perusteella tai jos matkakustannukset aiheutuvat 4 §:n 5 momentissa tarkoitetuista useista erillisistä yhteensä vähintään viiden kilometrin matkaosuuksista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

_______________

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2011

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Juha Mieto /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Tuula Peltonen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd

​​​​