LAKIALOITE 133/2008 vp

LA 133/2008 vp - Ulla-Maj Wideroos /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan ja 10 a §:n 1 momentin kumoamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan eri tupakankuluttajien näkökulmasta epäjohdonmukaisen ja epäoikeudenmukaisen nuuskakiellon poistamista. Nuuskasta samalla tavalla säätäminen kuin tupakasta on kuitenkin poliittisesti mahdotonta. Tämän vuoksi nuuskan käyttäjät ovat eri asemassa kuin tupakoitsijat. Lainsäädännön tulisi olla johdonmukainen.

Nuuskakiellosta huolimatta nuuskaa todella haluava saa sitä tarvitessaan. Avoimien rajojen maailmassa nuuskaa ei voida pitää pois maastamme. Nuuskakielto on ainoastaan tehnyt nuuskan käyttäjien elämästä vaikeaa ja puuttunut kuluttajien vapaaseen valintaoikeuteen.

Oikeudenmukaisemman ja johdonmukaisemman lainsäädännön aikaansaamiseksi ehdotetaan nuuskan myyntikiellon poistamista tupakkalain 4 luvun 10 a §:n 1 momentista ja nuuskan, suussa käytettävän tupakan, määritelmän poistamista tarpeettomana 2 luvun 2 §:n 1 momentin 3 a kohdasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 2 §:n 3 a kohdan ja 10 a §:n 1 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 13 päivänä elokuuta 1976 toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 2 §:n 3 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 498/2002, ja 10 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 487/1999.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Christina Gestrin /r
  • Mats Nylund /r
  • Mikaela Nylander /r