LAKIALOITE 135/2002 vp

LA 135/2002 vp - Kimmo Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Polttoaineverolain 5 §:n mukaan valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään 15 celsiusasteen lämpötilassa olevalle tuotteelle. Suomen keskilämpötila on noin 8 celsiusastetta eli selvästi alhaisempi kuin laissa on esitetty.

Todellinen keskilämpötila ja laissa mainittu korkeampi lämpötila aiheuttaa bensiinikauppiaille lämpötilahävikin, mikä johtaa siihen, että kauppiaat joutuvat maksamaan valmisteveroa todellisuutta suuremmasta bensiinimäärästä. Kun keskiarvokauppias (1 300 000 litraa/vuosi) tilaa polttoainekuorman, se voi olla lähes minkä lämpöistä tahansa, keskimäärin 18—28 astetta. Polttoaineen lämpötila laskee kuormaa kuljetettaessa noin 3 astetta eli 4 680 litraa. Säiliötä täytettäessä polttoaineen lämpötila laskee noin 4 astetta eli 2 600 litraa/5 kk. Kauppiaan ostaman polttoaineen lämpötila laskee vielä säiliössä noin 5 asteeseen. Pahimmillaan kauppias saattaa joutua maksamaan tuotteen jopa 28-asteisena ja saa siitä myyntitulot 5-asteisena. Kauppias maksaa tuotteen hinnasta veron öljy-yhtiölle. Veron osuus hävikissä on noin 7 astetta eli 8 266,44 euroa ja tuotehukka noin 10 920 litraa. Kun otetaan huomioon sekä bensiinin että dieselin lämpötilahävikki, on eräiden tutkimusten mukaan kauppiaan maksamasta kuormasta vuoden aikana hävinnyt ilmaan noin 26 240 litraa ja noin 25 279,71 euroa.

Nykyinen järjestelmä siirtää lämpötilahävikin kokonaan kauppiaiden vastuulle, jotka maksavat veron 15 celsiusasteen mukaan. Todellisuudessa vuoden keskimääräinen toimituslämpötila on 8 celsiusastetta. Lainmuutoksella myös öljy-yhtiöt joutuisivat osavastuuseen lämpötilahävikistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) 5 § seuraavasti:

5 §

Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään 8 celsiusasteen lämpötilassa olevalle tuotteelle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Lauri Kähkönen /sd
  • Pekka Ravi /kok
  • Petri Salo /kok