LAKIALOITE 14/2014 vp

LA 14/2014 vp - Arto Satonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.2

Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomeen saapuvien kerjäläisten määrä on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi erityisesti Bulgariasta ja Romaniasta. Kesän 2013 kerjäläisten määräksi Suomessa on arvioitu 300—500 kerjäläistä, jotka kerjäsivät pääkaupunkiseudulla sekä muissa suurissa kaupungeissa ja kiersivät kesätapahtumien perässä eri puolilla Suomea. Osa kerjääjistä toimi aiemmin myös aggressiivisesti, kunnes siihen lakimuutoksella puututtiin. Kerjäämiseen liittyy myös oheisrikollisuuden vaara.

Kerjäämisen taustalla on epäilty olevan järjestäytynyttä toimintaa. Esimerkiksi Romaniassa kaksi Suomeenkin kerjäläisiä järjestänyttä rikollisjärjestöä on tuomittu pitkiin rangaistuksiin. Kerjääjien osalta onkin syytä varmistaa, että he eivät ole ihmiskaupan uhreja.

Useissa Euroopan maissa kerjäämistä on alueellisesti rajoitettu tai se on jopa kokonaan kielletty. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa kerjääminen on kokonaan kiellettyä julkisilla paikoilla ja Tanskassa ulkomaalaista kerjääjää voi odottaa jopa viiden vuoden mittainen porttikielto Tanskaan. Alueellisia rajoituksia löytyy mm. Espanjasta, Ranskasta, Slovakiasta ja Tsekistä.

Norjan lain mukaan kerjäläisten tulee rekisteröityä Norjassa, jotta he voivat harjoittaa kerjäämistä. Näin poliisilla on tiedossa kaikki maassa kerjäämistä harjoittavat ihmiset ja poliisi voi tarvittaessa selvittää heidän taustansa. Rekisteröityminen tuo kerjäläiset virallisen järjestelmän piiriin, mikä vähentää riskiä kerjäläisten hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta.

Norjan laki sallii myös alueellisen kerjäämisen kiellon. Kerjääminen voidaan kieltää esimerkiksi kaupunkien keskustoissa, matkailukohteissa ja kesätapahtumissa. Näin paikallisesti voidaan valita ne alueet, joilla kerjäämistä ei haluta tapahtuvan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

järjestyslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään järjestyslain (612/2003) 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 744/2006, uusi 4 momentti seuraavasti:

7 §

Muu häiriötä aiheuttava toiminta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yleisellä paikalla ilman rahankeräyslaissa (255/2006) tarkoitettua yleishyödyllistä tarkoitusta tapahtuvan rahan keräämisen edellytyksenä on sen toimeenpanopaikan poliisilaitoksen suorittama rahan kerääjän rekisteröinti. Rahan kerääjän on tehtävä ehdotus keräämispaikasta. Rahan keräämisen toimeenpanopaikan poliisilaitoksella on, ottaen huomioon yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatimukset, oikeus määritellä tarkempi kerjäämispaikka ehdotuksen perusteella. Rahan keräämiseen sovelletaan rahankeräyslain kielto-oikeutta ja uhkasakon asettamista sekä rangaistusta koskevia säännöksiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014

 • Arto Satonen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mika Kari /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • James Hirvisaari /m11
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Markku Eestilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Peter Östman /kd
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Sari Palm /kd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Osmo Kokko /ps 
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • James Hirvisaari /m11
 • Jussi Niinistö /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Mäntymaa /kok

​​​​