LAKIALOITE 144/2004 vp

LA 144/2004 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Väkivalta, seksi ja kauhu tekevät elokuvat lapsille sopimattomiksi. Runsaasti tupakointia sisältävien elokuvien katselu kasvattaa tutkimusten mukaan todennäköisyyttä aloittaa tupakointi lähes kolminkertaiseksi. Elokuvat ovat voimakkaampi tekijä kuin ystävien tai oman perheen huono esimerkki tai tupakkayhtiöiden tavanomainen mainonta. Tupakoivat elokuvasankarit tai musiikkivideoiden tähdet savukkeineen ovat tupakkayhtiöille erinomainen tuotesijoitus. Kuvallisen väkivallan vaikutuksista kiistellään yhä, mutta tupakoinnin vahingolliset vaikutukset ovat jopa tupakan tuottajien tunnustamia. Houkutteleminen oman elämänsä lyhentämiseen on taatusti haitallista lapsille. Siksi kuvaohjelmien tarkastamista koskevan lain (775/2000) hengen mukaisesti on tupakointia ihannoivasti esittäville elokuville määrättävä alaikäraja 15 vuotta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (775/2000) 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

7 §

Lasten kehitykselle haitalliset ohjelmat

Lasten kehitykselle haitallisena kuvaohjelmana pidetään kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai kauhua herättämällä tai houkuttelemalla haitallisten aineiden käyttöön taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

  • Raija Vahasalo /kok
  • Hanna-Leena Hemming /kok
  • Marja Tiura /kok
  • Toimi Kankaanniemi /kd