LAKIALOITE 146/2001 vp

LA 146/2001 vp - Juha Rehula /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutettavaksi siten, että kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen ryhdytään maksamaan vuosittain indeksikorotuksia 1.1.2003 lukien.

PERUSTELUT

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen tulee maksaa kustannusten nousua korvaavat indeksikorotukset. Muutoin nämä tuet jäävät jälkeen muista etuuksista ja menettävät arvoansa. Esitämme, että indeksikorotuksia ryhdytään maksamaan 1.1.2003 lähtien. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen jälkeenjääneisyyden kuromiseksi umpeen olemme esittäneet kotihoidon tukeen 500 markan ja yksityisen hoidon tukeen 300 markan korotusta 1.9.2002 lähtien.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annettuun lakiin (1128/1996) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §

Oikeus hoitorahan ja hoitolisän määrien korottamiseen

Elinkustannusten noustua valtioneuvoston on vuosittain korotettava 4 ja 5 §:ssä mainittuja hoitorahan ja hoitolisän määriä enintään huhtikuusta 1962 alkaen laskettua elinkustannusten nousua vastaaviksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

  • Juha Rehula /kesk
  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Mari Kiviniemi /kesk
  • Tanja Karpela /kesk

​​​​