LAKIALOITE 147/2006 vp

LA 147/2006 vp - Pekka Kuosmanen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Verotukseen viime vuosina tehdyt rakenteelliset muutokset ovat aiheuttaneet vääristymän, jossa sijaiskärsijöiksi ovat joutuneet eläkkeensaajat, joiden ostovoima ja toimeentulokyky ovat näiden muutosten myötä heikentyneet. Erityisen vaikea tilanne on pienehköä työeläkettä saavien kohdalla, joiden tuloverotus on kireämpää kuin samantuloisilla palkansaajilla. Eläkettä verotetaan tulovälillä 13 000—36 000 euroa ankarammin kuin palkkatuloa.

Tasapuolisuuden vuoksi on aiheellista, että eläkkeensaajien verotusta kohtuullistetaan palkansaajien tasolle tällä nimenomaisella tulovälillä uuden valtionverotuksen eläketulovähennyksen avulla. Eläkkeensaajien tuloveronkevennyksellä lisätään paitsi sukupolvien välistä tasa-arvoa myös eläkeläisten ostovoimaa. Eläketulovähennys keventäisi eläkkeensaajan tuloveroa enimmillään 2,9 prosenttiyksikköä, ja kevennyksen piiriin kuuluisi yli puoli miljoonaa suomalaista eläkkeensaajaa.

Samalla, kun säädetään uusi valtionverotuksen eläketulovähennys, on syytä kumota voimassa olevan lain tarpeeton 100 §, jossa säädetään vanhasta tulosta tehdystä valtionverotuksen eläketulovähennyksestä. Kyseisellä vähennyksellä ei enää vuonna 2006 ole merkitystä, koska sitä ei enää myönnetä sellaisilla tulotasoilla, joilla eläkkeensaaja maksaa valtiolle veroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 100 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1126/1996 ja 896/2001, sekä

lisätään lakiin uusi 125 a § seuraavasti:

125 a §

Valtionverotuksen eläketulovähennys

Ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään valtionverotuksen eläketulovähennys. Vähennys lasketaan verovelvollisen eläketulon perusteella.

Vähennys on 10 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 12 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 500 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 20 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 3 prosentilla puhtaan ansiotulon 20 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään valtionverotuksen ansiotulovähennyksen jälkeen ja ennen muita ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.

Jos vähennys on suurempi kuin ansiotulosta valtiolle suoritettavan tuloveron määrä ennen vähennyksen tekemistä, erotusta vastaava määrä, kuitenkin enintään verovelvolliselle määrätyn kunnallisveron, kirkollisveron ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun yhteismäärän suuruinen määrä, luetaan verovelvollisen hyväksi siten kuin verotusmenettelystä annetusta laissa säädetään pidätetyn ennakon käyttämisestä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2006

 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Seppo Lahtela /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Petri Salo /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Jere Lahti /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Roger Jansson /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Timo Soini /ps
 • Irja Tulonen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas