LAKIALOITE 15/2013 vp

LA 15/2013 vp - Markku Mäntymaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamista siten, että taksinkuljettajan ajo-oikeuden nykyisestä päättymisestä 70 vuoden iässä luovutaan. Lakialoitteen myötä yli 70-vuotiaalle taksinkuljettajalle voidaan myöntää geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunnon perusteella 2 vuoden ajo-oikeus kerrallaan, jolloin tilanne olisi samanlainen kuin linja-autonkuljettajillakin, joiden 70 vuoden yläikärajasta harjoittaa ammattiaan on jo luovuttu.

Taksinkuljettajilla tulee olla mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan niin kauan kuin terveys sallii, sillä yhä useammat 70 vuotta täyttäneet taksinkuljettajat ovat aikaisempaa paremmassa kunnossa ja täyttäisivät vaatimukset geriatrin puoltavalle lausunnolle ajokyvystä. Lakialoitteen myötä etenkin syrjäseuduilla olisi mahdollisuus saada riittävästi ammattitaitoisia taksinkuljettajia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) 4 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

4 §

Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta; ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää ilman ikärajoitusta, jos ajokorttilupahakemukseen liitetään geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltava lausunto hakijan ajokyvystä siten kuin ajokorttilain (386/2011) 27 §:n 2 momentissa säädetään;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2013

 • Markku Mäntymaa /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Markus Lohi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Kalle Jokinen /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Osmo Kokko /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Jussi Niinistö /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Eero Suutari /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Mika Niikko /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Heikki Autto /kok
 • Peter Östman /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Anne Louhelainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Anu Urpalainen /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Johanna Jurva /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Lasse Männistö /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Stefan Wallin /r
 • Timo Soini /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Mika Kari /sd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Ritva Elomaa /ps
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Juha Väätäinen /ps
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anna Kontula /vas
 • Petteri Orpo /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Mats Nylund /r
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sari Palm /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ismo Soukola /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Juho Eerola /ps
 • Ilkka Kantola /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Erkki Virtanen /vas
 • Hanna Tainio /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Mari Kiviniemi /kesk