LAKIALOITE 154/2006 vp

LA 154/2006 vp - Lauri Kähkönen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Koulumatkatuesta annetun lain mukaiseen koulumatkatukeen eivät lain 2 §:n 3 momentin mukaan ole oikeutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen tai näyttötutkintona suoritettavan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat. Perusteena rajaukselle on mainitusta lainkohdasta annetun hallituksen esityksen (HE 93/2003 vp) mukaan se, että ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta.

Näyttötutkintona suoritettava peruskoulutus kuitenkin eroaa muista 2 §:n 3 momentissa mainituista koulutusmuodoista. Opiskelu on päätoimista, ja opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso on palkaton. Liikkuminen työharjoittelupaikkoihin saattaa esimerkiksi haja-asutusalueella olla julkisilla kulkuneuvoilla erittäin vaikeaa. Lisäksi, mikäli näyttötutkintoon johtava opiskelu tapahtuisi nuorisoasteen linjalla, koulumatkatuki myönnettäisiin. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistava aikuiskoulutus on hyvin samankaltaista kuin nuorisoasteen ammatillinen peruskoulutus.

Jo henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten terveydenhuoltoon, on erittäin tärkeää tukea myös aikuiskoulutusta helpottamalla opiskelijoiden liikkumista opiskelu- ja työssäoppimispaikkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskeljoiden koulumatkatuesta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (48/1997) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 346/2004, seuraavasti:

2 §

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oikeutettuja etä- tai yksityisopetuksena tai maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen opiskelijat.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Maija Rask /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Väistö /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Seppo Lahtela /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk