LAKIALOITE 157/2002 vp

LA 157/2002 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Eduskunnalle

Rintamaveteraanitunnuksilla tarkoitetaan myöhemmin tässä lakialoitteessa rintamasotilastunnusta, rintamapalvelustunnusta ja rintamatunnusta.

Rintamasotilastunnuksen myöntämistä säätelevän asetuksen muutos (172/1993) annettiin 12 päivänä helmikuuta 1993. Asetuksessa määritettiin rintamasotilastunnusta varten jätettävän hakemuksen takarajaksi 31 päivä joulukuuta 1994. Tuolloin jatkosodan päättymisestä oli kulunut 50 vuotta.

Jatkuvasti tulee esille tilanteita, joissa henkilö, jolle rintamaveteraanitunnus kuuluisi, ei voi sitä saada. Syynä tähän on se, että rintamasotilastunnuksen myöntäminen on sidottu asetuksessa säädettyyn aikamäärään (31.12.1994). Myöhemmin sotaveteraanien tekemät perustellut anomukset kilpistyivät asetuksen joustamattomaan aikarajaan.

Epäoikeudenmukaisuuden korjaus vaatii lainsäädännön tarkistamista. Aikaisemman rintamaveteraanitunnusten myöntämisen takarajan kuluminen umpeen ei ollut kaikkien näiden tunnuksiin oikeutettujen tiedossa. Toisaalta oikeus rintamaveteraanitunnuksiin ei ollut yleisesti ja kaikille kyseisiin tunnuksiin oikeutetuille selvä. Näin voidaan laskea Suomessa ilman heille kuuluvaa rintamaveteraanitunnusta olevan lähes 10 000 sotaveteraania, jotka ovat osallistuneet vuosina 1939—1945 sodan eri tehtäviin puolustusvoimissa.

Tällä lakialoitteella ehdotetaan, että pidentämällä rintamaveteraanitunnusten hakemisen määräaikoja rintamaveteraanitunnuksiin oikeutetut henkilöt voisivat anoa rintamasotilastunnusta, rintamapalvelustunnusta tai rintamatunnusta. Lain voimaantulosta alkaen maamme sotaveteraanit voisivat hakea rintamaveteraanitunnuksia aina 31.12.2006 saakka.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) 2 §:ssä, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) 2 §:ssä sekä rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) 4 §:ssä säädetystä määräajasta, mainittuja rintamaveteraanitunnuksia voidaan myöntää edellä tarkoitetuissa asetuksissa säädetyt edellytykset täyttäville hakijoille, jos asiaa koskeva hakemus toimitetaan 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä. Hakemus tehdään ministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakemus rintamasotilastunnuksesta ja rintamatunnuksesta tehdään hakijan asuinpaikkakunnan sotilasläänin esikuntaan. Hakemus rintamapalvelustunnuksesta tehdään veteraanitunnuslautakunnalle.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2002

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Elo /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Timo E. Korva /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Sakari Smeds /kd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Katja Syvärinen /vas
 • Satu Hassi /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Raimo Mähönen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jussi Ranta /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esko Helle /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Ulla Anttila /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Hannu Aho /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Anne Huotari /vas
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Outi Ojala /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Gunnar Jansson /r

​​​​