LAKIALOITE 164/2002 vp

LA 164/2002 vp - Petri Salo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Järjestyslaki

Eduskunnalle

Lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 20/2002 vp.

Eduskunnassa vireillä oleva hallituksen esitys HE 20/2002 vp järjestyslaiksi on puutteellinen. Hallituksen esitys ei yksiselitteisesti määrittele rangaistavaksi naamioituneena esiintymistä edes mielenosoituksessa.

Turvallisuuteen kuuluu, että ihmiset voivat pelkäämättä ja turvallisin mielin liikkua yleisillä paikoilla — myös mielenosoituksen lähettyvillä. Tämä ei toteudu, jos he joutuvat pelkäämään uhkaavasti käyttäytyviä ihmisryhmiä tai yksittäisiä ihmisiä. Myös yksittäisen naamioituneen ihmisen uhkaava käyttäytyminen voi joissakin olosuhteissa olla tällaista pelkoa herättävää menettelyä.

Kokemuksen mukaan naamioituneena esiintymisen kiellon puuttuminen lainsäädännöstä edistää myös sitä, että laillisen mielenosoituksen yhteydessä voidaan helposti käyttää väärin mielipiteen ilmaisun vapautta ja syyllistyä rikolliseen toimintaan, kuten vahingontekoon, ilkivaltaan tai haitantekoon virkamiehelle. Naamioituneena esiintyminen on lisäksi omiaan vaikeuttamaan poliisin työtä syyllisen löytämiseksi ja rikoksien selvittämiseksi.

Pohjoismaista Tanskassa on ollut voimassa kielto esiintyä naamioituneena mielenosoituksessa. Kielto on täyskielto, jota ei ole sidottu mitenkään häiriön tai haitan aiheuttamiseen tai rikoksen tekemiseen. Myös Suomessa olisi perusteltua tarkentaa lainsäädäntöä. Uutta säännöstä sovellettaisiin silloin, kun naamioinnin tarkoituksena on aikomus salata henkilöllisyys ja naamion pitäminen herättää pelkoa, on uhkaavaa tai se johtaa väkivaltaisuuksiin ja muuhun käyttäytymiseen, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Järjestyslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen

Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty:

(1—3 kohta kuten HE)

4) esiintymällä naamioituneena mielenosoituksessa.

(2 mom. kuten HE)

4—25 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002

 • Petri Salo /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Mauri Salo /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Pehr Löv /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Seppo Kanerva /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok