LAKIALOITE 17/2013 vp

LA 17/2013 vp - Anne Kalmari /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki elintarvikelain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteella ehdotetulla elintarvikelain muutoksella merkintä alkuperämaasta tulisi pakolliseksi ja väärinkäytöksistä aiheutuisi sanktioita.

Ruuan alkuperällä on väliä. Kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka tulee. Tutkimuksen mukaan yli 90 % kasvinsuojeluainejäämistä tulee tuontielintarvikkeista. Alkuperän merkitseminen vapaaehtoisesti ei ole toiminut, ohjeistuksia ei noudateta ja toimijoita ei rangaista kuluttajan harhaanjohtamisesta. Siksi onkin tärkeää mahdollisimman nopeasti saada laki pakollisesta alkuperämaan merkitsemisestä voimaan.

Suomessa ja myös muualla EU:ssa käydään keskustelua alkuperämerkinnöistä. Parlamentissa on vahva tahtotila saada alkuperämerkinnät pakollisiksi. Jo ennestään alkuperämaan ilmoittamisvelvollisuus on naudanlihan, kalojen, tuoreiden hedelmien, vihannesten ja hunajan osalta. Pakkausmerkintöjä koskeva uusi kuluttajainformaatioasetus astui voimaan joulukuussa 2011. Jos pääainesosan alkuperä on eri kuin valmistusmaa, se tulee kertoa. Esimerkillinen pakkausmerkintä voisi olla: "Valmistettu Suomessa ruotsalaisesta maidosta". Informaatioasetuksen myötä alkuperämaamerkintää aletaan soveltaa sianlihassa, lampaan- ja vuohenlihassa sekä siipikarjanlihassa 2 vuoden kuluessa voimaantulosta. Muiden tuotteiden osalta tullaan perässä ja komissio teettää vaikutusarvioinnin, jossa otetaan huomioon kuluttajien tiedontarve, merkintöjen toteutettavuus, kustannukset ja hyödyt, vaikutukset sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan. Tärkeää on tietää pääainesosan lisäksi muiden keskeisten ainesosien alkuperä. Esimerkiksi valmistettu Suomessa tanskalaisesta siankamarasta, romanialaisesta hevosenlihasta, thaimaalaisesta broilerista ja broilerinnahasta sekä argentiinalaisesta naudanlihasta. Tarvitaan siis edelläkävijöitä, jotta EU-lainsäädännön voimaantulo nopeutuu. Suomi voi esimerkillään vauhdittaa tätä. Pitkät tuotanto- ja kuljetusketjut lisäävät riskejä globaalissa elintarvikekaupassa. Elintarvikkeen alkuperämaan jäljitettävyys heikkenee ja väärinkäytökset pystytään häivyttämään helposti.

Kansalliset toimenpiteet alkuperämerkintävaatimuksissa on ennen niiden voimaansaattamista ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenmaille. Ratifiointi aiheuttaa hyvän keskustelun EU:ssa, kun koko EU:n alueella kuluttajien tiedonsaantia ruuan alkuperämaasta ja tuotantotavoista halutaan kasvattaa.

Vuonna 2011 maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden valvonnassa tuontieriä tutkittiin jonkin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräysten vastaisiksi osoittautui 12,1 %. Ulkokaupan valvonnassa hylättyjen erien osuus tutkituista oli lähes kuusi prosenttia suurempi kuin sisämarkkinatuotteiden valvonnassa. Poikkeuksellisen paljon ongelmia löydettiin ravintolisistä (30,2 %), juomista (27,9 %) sekä kastikkeista, keitoista ja liemistä (22,3 %). Luonnonmukaisesti tuotetuiksi ilmoitettuja elintarvikkeita tutkittiin yhteensä 174 erää. Viidestä erästä (2,8 %) löytyi luomutuotannossa kiellettyjen kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Suomessa kasvinsuojeluainejäämistä yli 90 % tulee tuontielintarvikkeista, vaikka niiden osuus ostoskorissa on pienempi kuin kotimaisten tuotteiden. Jäämiä saamme erityisesti hedelmistä ja tuontirukiista.

Eläinperäisten tuotteiden valvonta EU:n sisämarkkinoilla perustuu kunkin maan omaan valvontaan. Eläimiä ei hyväksytä teurastettavaksi ja ihmisravinnoksi käytettäväksi, jos ne tulevat alueelta, jolla on voimassa liikkumisrajoituksia, jos eläinlääkkeitä koskevia määräyksiä ei ole noudatettu tai jos on olemassa ihmisten tai eläinten terveyteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. EU:n ulkopuolelta eläinperäisiä elintarvikkeita voidaan tuoda laitoksista, jotka täyttävät asiaankuuluvat yhteisön vaatimukset. Tämän varmistavat alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset. Pitää myös arvioida, onko viranomaistoiminnan luotettavuus kaikkialla muualla Suomen tasolla.

Oikeus puhtaaseen, turvalliseen ruokaan pitää olla kaikilla suomalaisilla. Eduskunta linjasi viime hallituskauden elintarviketurvallisuusselonteossa ja ruokapoliittisessa selonteossa yksimielisesti, että ruuan alkuperä pitää näkyä pakkauksissa. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa tähän sitouduttiin.

Eviran ohjeistuksen mukaan alkuperämaa tai -alue tulee merkitä, jos sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen alkuperän suhteen. Neljä viidestä suomalaisesta haluaisi ehdottomasti, että raaka-aineiden alkuperämaan merkitseminen valmisruokiin olisi pakollista (HS gallup 2013). Tähän on myös lainsäädännön taholta pystyttävä vastaamaan. Alkuperän merkitseminen vapaaehtoisesti ei ole toiminut, ja siksi onkin tärkeää mahdollisimman nopeasti saada laki voimaan. Kuluttajalla on oikeus tietää ruuan alkuperä — myös ravintolassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

elintarvikelain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elintarvikelain (23/2006) 9 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

9 §

Elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat yleiset vaatimukset

Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) elintarvikkeen keskeisten ainesosien alkuperämaa on merkittävä pakkauksiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

 • Anne Kalmari /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Heikki Autto /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mikko Savola /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Ritva Elomaa /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Satu Haapanen /vihr
 • Markku Eestilä /kok
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Juha Väätäinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Peter Östman /kd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kristiina Salonen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Riitta Myller /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eila Tiainen /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Anu Urpalainen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Maria Tolppanen /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Juho Eerola /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Jari Lindström /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Osmo Kokko /ps
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Eero Suutari /kok
 • Ville Vähämäki /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Antti Lindtman /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Timo Heinonen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Ilkka Kantola /sd
 • Ismo Soukola /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Arja Juvonen /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Johanna Jurva /ps
 • Mika Kari /sd
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Christina Gestrin /r