LAKIALOITE 179/2002 vp

LA 179/2002 vp - Petri Salo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Maassamme on useita erilaisia ajoneuvoharrastajaryhmiä. Museoajoneuvoharrastajien ohella yksi merkittävimmistä ryhmistä on ajoneuvojen rakentelijat. Nykyisen käytännön mukaan ajoneuvosta voi vaihtaa enimmillään 49,9 % auton osista ilman ajoneuvon uudelleen verottamista. Käytännössä tämä johtaa usein siihen, että rakenneltaessa harrastekäytössä olevia autoja ja moottoripyöriä tasapainoillaan jatkuvasti tällä rajalla. Monissa tapauksissa joudutaan tinkimään esimerkiksi jarrujen tai ohjauslaitteiden uusimisesta, sillä muutoin tämä hyvin tiukka ja teennäinen veroraja menisi rikki ja ajoneuvo joutuisi uudelleen verotettavaksi.

Kun otetaan huomioon turvallisuusseikat, tällainen teennäinen raja heikentää selvästi liikenneturvallisuutta. Harrasteajoneuvot ovat lähinnä kesäajan harrastekäytössä, ja ajokilometrejä kertyy hyvin vähän. Jotta muutosprosenttiosuuden nostaminen ei aiheuttaisi veronkierto-ongelmia, olisi määriteltävä jokin ikäraja, jota vanhempien autojen suurin sallittu muutosprosentti nostettaisiin 65 %:iin. Tällainen käytäntö ei aiheuttaisi autokannan vanhenemista.

Korkeampi ajoneuvon muutosprosentti sallisi paremmin mm. vanhojen ajoneuvojen ruostevaurioiden korjaukset sekä liikenneturvallisuutta parantavat tekniset ratkaisut. Harrasteajoneuvot eivät voi olla lain määrittelemiä museoajoneuvoja, mutta ovat silti poikkeuksetta käytössä vain pienen osan vuodesta.

Kori ja runko ovat voimassa olevien säännösten mukaan 35 % ajoneuvon kokonaisuudesta. Ne muodostavat helposti todettavan ajoneuvon identiteetin ja ulkonäön. Vanhojen ajoneuvojen osalta usein kori on niin heikossa kunnossa, että sen korjaaminen tai kokonaan vaihtaminen parempikuntoiseen olisi liikenneturvallisuudenkin kannalta perusteltua. Tällä olisi ajoneuvoharrastusta ja myös pien- ja käsityövaltaista yrittäjyyttä ym. työllisyyttä tukeva vaikutus ilman, että sitä voitaisiin käyttää veronkiertoon. Asia voidaan nähdä myös aluepoliittisena, koska suuri osa em. pienyrityksistä voitaisiin perustaa maakuntiin esim. maatalouden rinnakkaiselinkeinoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1160/1998, seuraavasti:

3 §

Ajoneuvosta, josta on aikaisemmin kannettu vero uutena, on suoritettava uudelleen vero ensi kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu. Mikäli ajoneuvon käyttöönotosta on kulunut 25 vuotta tai enemmän, verotetaan ajoneuvo uudestaan, mikäli 65 % tai enemmän osista on vaihdettu. Jos itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon kori vaihdetaan, ajoneuvo verotetaan uudelleen, kuitenkin yli 25 vuoden ikäisen ajoneuvon itsekantavassa korirakenteessa voidaan korikehikko vaihtaa ilman uudelleen verottamista. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään ottaen huomioon yleiset ajoneuvotekniset näkökohdat, miten edellä tarkoitettu prosenttiosuus lasketaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2003

 • Petri Salo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Olli Nepponen /kok

​​​​