LAKIALOITE 186/2002 vp

LA 186/2002 vp - Ilkka Taipale /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnalle

Yhtä koti- tai lemmikkieläinryhmää ei tulisi asettaa eri asemaan kuin muita. Koiravero on tarpeeton ja epäasiallinen vero monista syistä. Ensinnäkin sen tuotto on kovin vähäinen, monissa kunnissa ja kaupungeissa, esimerkiksi Porvoossa, siitä on luovuttu tämänkin takia kokonaan. Yleensäkään meillä ei ole kuntakohtaisia veroja ja siten valtakunnan kaikki asukkaat tulisi saattaa yhdenvertaiseen asemaan kumoamalla koiravero valtakunnallisesti. Veron kokoaminen vaatii tarpeetonta byrokratiaa. Lisäksi koiran merkitys esimerkiksi vanhuksille, lapsille ja myös yksinäisille ihmisille on erittäin tärkeä. Koiran omistajat maksavat riittävästi veroja jo eläinruoan alv:n kautta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan koiraverosta 29 päivänä kesäkuuta 1979 annettu laki (590/1979).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2003

  • Ilkka Taipale /sd
  • Klaus Hellberg /sd